Palvelun esittely


Suomen vanhin edelleen ilmestyvä lehti, kolmesti viikossa ilmestyvä Virallinen lehti julkaisee lakisääteisiä ja muita ilmoituksia ja kuulutuksia. Julkaistavia ilmoitustyyppejä on kymmeniä, esimerkkinä konkurssi- ja saneerausmenettelyyn sekä erilaisin yritysjärjestelyihin liittyvät kuulutukset ja julkiset haasteet.

Syynä lakisääteiselle ilmoitusvelvoitteelle on usein velkojien tai muiden sopimuskumppanien suojaaminen. Velallisen taloudelliseen asemaan ja maksukykyyn mahdollisesti vaikuttavista seikoista tulee tiedottaa julkisesti, ja intressiryhmien katsotaan saavan tiedon Virallisessa lehdessä julkaistusta ilmoituksesta lehden ilmestyessä riippumatta siitä, ovatko he sattuneet lukemaan juuri kyseisen numeron. Sen vuoksi niin yksityisten kuin julkistenkin yritysten ja yhteisöjen, joilla on paljon taloudellisia kytköksiä eri toimijoihin, kannattaa seurata Virallista lehteä.


Virallisen lehden ilmoitusten seurantapalvelu

Credita kokoaa helposti saataville liike-elämän kannalta kiinnostavat Virallisen lehden ilmoitukset. Ilmoitusvirrasta on jätetty pois muun muassa yksityishenkilöiden perheoikeudellisia suhteita koskevat ilmoitukset. Sen sijaan esimerkiksi yritysjärjestelyt ja muut yritysten taloudelliseen asemaan vaikuttavat asiat sisältyvät Creditaan. Seurantapalvelussa voit valita sinua kiinnostavat ilmoitustyypit. Saat uusista ilmoituksista päivittäin sähköpostiviestin, joten ilmoitusten seuraaminen on vaivatonta ja säästät näin työaikaasi.

Lisäksi käytettävissäsi ovat Viralliset lehdet kokonaisuudessaan PDF-muodossa. PDF-lehdet sisältävät myös tietokanta- ja seurantapalvelusta pois jätetyt ilmoitukset.

Ilmoitusten jättäminen


Voit jättää ilmoituksia Viralliseen lehteen lehden omilla nettisivuilla.Sivuilta löydät tarkemmat ohjeet ilmoituspalvelujärjestelmän käytöstä.

www.virallinenlehti.fi