Ilmoitusjaottelu


Credita Virallisen lehden ilmoitukset -palvelun sisällössä käytetään Creditan toimituksen laatimaa ilmoitusjaottelua. Palveluun on pyritty valitsemaan yritysten ja viranomaisten taloudellisen toiminnan kannalta merkitykselliset Virallisessa lehdessä julkaistut ilmoitukset.

Alla kuvattua jaottelua käytetään myös ilmoitusten seurantapalvelussa. Voit valita seurattavat ilmoitustyypit Oma Credita osiossa. Näiden ilmoitustyyppien uusista ilmoituksista saat sähköpostin kolme kertaa viikossa.


Creditaan valikoidut ilmoitustyypit

Yritysten talous

   • Osakepääoman alentaminen
   • Sijoituspääoman alentaminen
   • Vararahaston alentaminen
   • Ylikurssirahaston alentaminen
   • Voiton jakaminen
   • Vapaan oman pääoman jakaminen
   • Yhtiön selvitystilaan määrääminen tai rekisteristä poistaminen

Yritysjärjestelyt

   • Sulautuminen
   • Jakautuminen
   • Yritysmuodon muutos
   • Liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen
   • Eurooppayhtiön kotipaikan siirto
   • Pankin toimiluvasta luopuminen

Yrityssaneeraus

   • Saneerausmenettelyn alkaminen
   • Väliaikainen maksu- ja perintäkielto
   • Yrityssaneerauksen lakkaaminen
   • Muu yrityssaneerausasia

Konkurssi

   • Konkurssin alkaminen
   • Velkojainkokous
   • Konkurssivalvonta
   • Konkurssin päättyminen
   • Muu konkurssiasia

Ulosotto

   • Asianosaiskeskustelu
   • Yrityskiinnitetyn omaisuuden myynti

Julkiset haasteet velkojille

   • Julkinen haaste velkojille

Protestit

   • Protesti

Maksukyvyttömyysmenettely (EU)

   • Toisessa EU:n jäsenvaltiossa alkanut maksukyvyttömyysmenettely

Liiketoimintakiellot

   • Liiketoimintakielto

Virat ja toimet

   • Virka tai toimi

Pois jätetyt Virallisen lehden ilmoitustyypit

Tietokanta- ja seurantapalvelusta on jätetty pois lähinnä yksityishenkilöitä koskevat ilmoitukset. Viralliset lehdet ovat kuitenkin kokonaisuudessaan luettavissa palvelussa PDF-muodossa, joten kaikki ilmoitukset ovat saatavilla Creditan kautta.

   • Asiakirjan kuolettamiset
   • Haasteet
   • Kuolleeksi julistamiset
   • Lääkelaitoksen ilmoitukset
   • Perheasioita koskevat ilmoitukset (esim. avioero, isyys)
   • Muut kokouskutsut
   • Muut kuulutukset
   • Sukunimen muutokset
   • Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ilmoitukset
   • Työehtosopimusten yleissitovuus
   • Yhtiökokoukset
   • Yksityiset ilmoitukset