Anne Petäjäniemi-Björklund


Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, specialist counsel, varatuomari, LL.M (Eur)

 


 

etunimi.sukunimi@eversheds.fi
040 716 9393

 


 

Koulutus

- Varatuomari 1996

- Oikeustieteen kandidaatti 1992

- LL.M. (Master in European and International Law), Vrije Universiteit Brussel (Bryssel) 1993–1994

Kokemus

- Eversheds Asianajotoimisto Oy, asianajaja, Specialist Counsel, 2014- (aiemmin Juridia-Butzow Oy ja JB Eversheds oy)

- Asianajotoimisto Bützow Oy, Helsinki, asianajaja, Specialist Counsel, 2013-2014

- Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy, Specialist Counsel, Co–head Kilpailuoikeus 2008-2013

- Fondia Oy, Senior Legal Counsel, 2008 Nimettyjen yritysasiakkaiden lakiasioiden hoito, toimiminen erään pörssiyrityksen hankintojen johtoryhmän jäsenenä

- Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & itäinen Oy, Lakimies, asianajaja 2001–2008, toimiminen asiantuntijana asiakasyritysten toimeksiannoissa ja hallituksen sihteerinä (erityisesti kilpailulainsäädäntö, julkiset hankinnat, valtion tuet, EY-oikeus, yhtiöoikeus ja työoikeus)

- Kilpailuvirasto, tutkija ja erikoistutkija, 1997–2001,toimenpidepyyntöjen käsittely energia-ja mediamarkkinoita koskien, lausuntojen antaminen, toimiminen EY:n komissiossa kansallisena asiantuntijana ja Kilpailuviraston edustaminen lakityöryhmissä

 

 


Julkaisut

 • Tietojenvaihto kilpailua tehostamassa (2012)

  Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2011, kirjoittaja yhdessä Lotta Uusitalon kanssa

  Tietojen vaihto (2011), Lakimiesliiton kustannus, kirjoittaja yhdessä Lotta Uusitalon ja Leea Salmisen kanssa

  FIDE Congress Madrid 2010 maaraportti aiheesta ”The Judicial Application of European Competition Law”, kirjoittaja yhdessä Lotta Uusitalon kanssa (2009)

  Kilpailulait ja laki julkisista hankinnoista (2001), (2003) ja (2008), Tietosanoma Oy, Kirjoittaja yhdessä muiden kanssa

  Viestintälainsäädännön uudistamisen vaikutusten arviointi 2003

  Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 14/2004, Oy Edita Ab, kirjoittaja yhdessä muiden kanssa

  Kilpailulait ja julkiset hankinnat (1999)