24-07-2014

Päivityksiä hankintasanastoon


Creditan hankintasanasto on päivittynyt.


Uusien termien lisäksi hankintasanastosta löytyy  nyt lista CPV-koodeista. Lista helpottaa tarpeellisten koodien etsintää, sillä koodit ovat listassa numerojärjestyksessä ja koodeja voi hakea myös tiedostosta etsi-toiminnolla.
 
Lisäksi hankintasanastoon on lisätty liitteet, joista löytyy tietoa EU-hankinnoissa käytettävistä vähimmäismääräajoista ja
hankintalajien mukaisista kynnysarvoista. Liitteet voi halutessaan ladata myös omalle koneelle.

Liitteitä voi tarkastella myös oheisten linkkien kautta:

Liite CPV-koodeista
Liite EU-hankintojen vähimmäismääräajoista
Liite EU-kynnysarvoista