07-01-2014

Asiakaskyselyn tulokset

Creditan asiakaskysely järjestettiin 28.11-18.12.2013. Kysely toteutettiin Webropol Surveys ohjelman avulla verkossa. Vastaajien kesken arvottiin iPad Air (lisätietoa arvonnasta tiedotteen lopussa). Vastauksia tuli ilahduttavan paljon ja pidämme otosta hyvin edustavana.


Kyselyn tulokset olivat rohkaisevia ja antoivat myös suuntaa sille mitä Creditassa pitäisi jatkossa kehittää. Saimme myös teknisen kehityksen kannalta arvokasta taustatietoa, esimerkiksi asiakkaidemme yleisimmistä sähköpostiohjelmista.

Uudet ominaisuudet otettu hyvin käyttöön
Enemmistö Creditan käyttäjistä on ottanut uudet ominaisuudet käyttöön.  Puolet kokee uuden tallennetun haun hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Neljännes vastaajista kokee uuden muistilistan hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi ja melkein puolet näyttäisi käyttävän sitä. Erityisen hyödylliseksi koettiin mahdollisuus ladata tarjouspyyntöasiakirjat zip tiedostona. Yli puolet piti tätä ominaisuutta hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä. Myös muut uudet ominaisuudet näyttävät saaneen hyvän vastaanoton. Saimme myös paljon ehtotuksia näiden ominaisuuksien jatkokehittelyyn.

Kaikki tarpeelliset aineistot löytyvät
Aineistoista hyödyllisimmiksi koettiin luonnollisesti hankintailmoitukset, TED-ilmoitukset ja virallisen lehden ilmoitukset. Myös uutisia ja tietopalvelun artikkeleita useimmat pitivät hyödyllisinä. Sanallisissa kommenteissa konsensus oli, että Creditassa on kaikki tarvittavat aineistot.

Creditan kouluarvosanat
Pyysimme teitä antamaan Creditalle kouluarvosanoja (asteikolla 4-10). Credita sai vastaajilta yleisarvosanaksi 8,37. Tähän voidaan olla tyytyväisiä, mutta parantamisen varaakin siis vielä jää. Creditan hyödyllisyys sai kouluarvosanan 8,95. Helppokäyttöisyydestä annoitte arvosanan 8,43 ja toimivuudesta 8,46. Kouluarvosanojen perusteella eniten parannettavaa meillä on hakutoiminnoissa, jonka kouluarvosana oli 7,95.

Uusi palvelu askel oikeaan suuntaan
Pyysimme teitä myös vertailemaan vanhaa ja uutta palvelua. 59 % pitää uutta palvelua vanhaa palvelua parempana, 17 % pitää uutta ja vanhaa yhtä hyvänä, 19 % ei osaa sanoa ja vain 5 % piti vanhaa palvelua parempana. Seurantasähköpostin osalta tulokset olivat suunnilleen yhtenevät verkkopalvelun kanssa.

Paljon hyviä kehitysehdotuksia
Saimme myös runsaasti sanallista palautetta, joista valtaosa oli positiivista. Palautteessa oli myös hyviä kehitysehdotuksia, jotka käymme tarkasti läpi ja otamme huomioon tulevassa kehitystyössämme.

iPad arvonta
iPad Air arvottiin 7.1.2014. Arvonnan suoritti Creditan päätoimittaja Juha Stenroos ja onnettarena toimi Creditan tekninen projektipäällikkö Joel Hurula. iPadin voitti Heikki Juhola, Headpower Oy:stä. Onnittelut voittajalle.

-Creditan toimitus-
toimitus.credita@edita.fi