Ratkaisupalstan vastaukset 2017

 
 
 

10.08.2017 15.19

Valitettuamme hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen hankintayksikkö päätti keskeyttää hankintamenettelyn ja järjestää uuden tarjouskilpailun. Onko meidän mahdollista saada oikeudenkäyntikulumme korvatuksi?

09.06.2017 09.17

Olemme osallistumassa erääseen kilpailutukseen ja tulemme käyttämään alihankkijoita. Jos meidän alihankkijalla on verovelkoja, onko riski, että hankintayksikkö sulkee meidät tarjouskilpailun ulkopuolelle?

31.05.2017 11.18

Voitettuamme tarjouskilpailun hankintayksikkö edellyttää toimittamaan selvityksen siitä, että yritystämme eivät koske hankintalain ns. pakolliset poissulkemisperusteet. Saimme tiedon, että myös yrityksemme vastuuhenkilöiden osalta tulisi toimittaa rikosrekisteriotteet osana em. selvitystä. Hallituksen puheenjohtajan kotipaikka on toisessa EU-jäsenvaltiossa. Joudummeko hankkimaan ...

11.04.2017 17.11

Hankintayksikkö on hankintamenettelyn aikana esitettyihin kysymyksiin vastatessaan ilmoittanut palvelun tuottamisen tarvittavat työmäärät eri vuorokauden aikoina. Olemme laskeneet tarjouksen hankintayksikön antamien tietojen perusteella. Voitimme tarjouskilpailun ja nyt olemme noin vuoden kokemuksen perusteella havainneet, että toteutuneet työmäärät ovat yöllä noin kaksinkertaiset ...

31.03.2017 09.56

Tarjouspyynnössä oli ESPD - lomakkeeseen liittyen kysymys siitä, onko tarjoaja merkitty mahdolliseen hyväksyttyjen tarjoajien luetteloon. Mikä tällainen hyväksyttyjen tarjoajien luettelo on?

27.01.2017 12.41

Tietojeni mukaan uusi hankintalaki edellyttää, että tarjouspyyntö pitää olla sähköisessä muodossa saatavana. Voidaanko tästä vaatimuksesta poiketa esimerkiksi tietojen luottamuksellisuuden perusteella vai onko poikkeaminen hankintalain vastaista?

Ratkaisupalsta

Esitä kysymys