Lainsäädäntö (16 kpl)  

2013/30

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista

18.1.2013/30

14.04.2014

Avaa ilmoitus

2011/698

Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä

17.6.2011/698

06.10.2011

Avaa ilmoitus

2011/1536

Valtioneuvoston asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

29.12.2011/1536

14.03.2012

Avaa ilmoitus

2011/1531

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

29.12.2011/1531

14.03.2012

Avaa ilmoitus

2007/348

Laki julkisista hankinnoista

30.3.2007/348

30.10.2007

Avaa ilmoitus

2007/349

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

30.3.2007/349

30.10.2007

Avaa ilmoitus

2007/614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

24.5.2007/614

30.10.2007

Avaa ilmoitus

2006/765

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista

7.9.2006/765

30.10.2007

Avaa ilmoitus

2006/766

Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista

7.9.2006/766

30.10.2007

Avaa ilmoitus

HE 50/2006

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

HE 50/2006

30.10.2007

Avaa ilmoitus

TaVM 26/2006 vp HE 50/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

TaVM 26/2006 vp HE 50/2006 vp

30.10.2007

Avaa ilmoitus

EPNDir 2014/23/EU

EPNDir 2014/23/EU käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26.2.2014

EPNDir 2014/23/EU

14.04.2014

Avaa ilmoitus

EPNDir 2014/24/EU

EPNDir 2014/24/EU julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014

EPNDir 2014/24/EU

14.04.2014

Avaa ilmoitus

EPNDir 2014/25/EU

EPNDir 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26.2.2014

EPNDir 2014/25/EU

14.04.2014

Avaa ilmoitus

EPNDir 2004/17/EY

EPNDir 2004/17/EY vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004

EPNDir 2004/17/EY

10.01.2008

Avaa ilmoitus

EPNDir 2004/18/EY

EPNDir 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004

EPNDir 2004/18/EY

10.01.2008

Avaa ilmoitus

Lainsäädäntö

Säädösmuutoksia seurattu 1.2.2013 julkaistuun säädöskokoelman numeroon 118/2012 saakka.