Artikkelit 2018(4)

 
 
 

21.02.2018 09.48

Hankintalain 80 ja 81 §:ssä on asetettu pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet. Pakolliset poissulkemisperusteet koskevat määrättyjä rikoksia, joiden perusteella tarjoajan ei katsota olevan luotettava julkisen hankinnan toimittajana.

30.01.2018 13.51

Hankintoja koskevat säännökset ovat monimutkaistuneet, mutta myös tarkentuneet viime ja kuluvalla vuosikymmenellä. Moniin hankaliin tulkintakysymyksiin on saatu täsmennyksiä uudistetussa hankintalainsäädännössä ja toisaalta ratkaisukäytännössä.

19.01.2018 10.39

Markkinaoikeus on arvioinut tuoreessa päätöksessään MAO:817/17 kysymystä muun muassa siitä, oliko puitejärjestelyn käyttäjämäärän vähentyminen tarkoittanut hankinnan olennaista muuttumista sopimuskauden aikana.

10.01.2018 12.41

Hankintalain vastainen menettely voi johtaa siihen, että markkinaoikeus toteaa virheellisen menettelyn seurauksena syntyneen hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen tehottomaksi. Sopimuksen tehottomuus tarkoittaa käytännössä sitä, että hankintasopimus menettää osapuolia sitovan merkityksen. Sen on siten erityisen rankka poikkeus sopimusoikeuden pääperiaatteesta eli sopimusten ...

Artikkelit